Здравствуйте!Авторизация!

Логин:
Пароль:

Контакты

Республика Молдова, г. Кишинёв, MD-2044
ул. Петру Заднипру 7/1.

Телефоны:
 приёмная: 022-338334
 кабинет информатики: 022-338345.

E-mail: LT_Olimp@mail.ru

Новости!

” Opera druțiană, un izvor nesecat de omenie, bunătate și credință” – eseu

Berechet Ecaterina Clasa a 12-A Prof. Arhip Vera IPLT „Olimp”

Подробнее 2018-09-06

ANUNT

Подробнее 2018-05-24

Прием документов в первый класс!!!

Подробнее 2018-04-02

"Учитель Года 2018"

Участницы муниципального конкурса «Учитель года 2018» провели в лицее Олимп открытые уроки. Ученики 4-б и 8-в классов (кл.руков. Василькова М.С. и Юрова А.В.)были активны и старались не подвести «своих» учителей. Члены комиссии с интересом наблюдали как реагировали ученики на вопросы и задания учителя, который провёл с ними всего один урок.

Подробнее 2018-02-08

Родительский лекторий 06.02.2018

В лицее "Олимп" был проведен 06.02.2018 года родительский лекторий на тему "Профилактика компьютерной зависимости у подростков.Досуг ребенка в семье и вне ее".Подготовили данный лекторий Андрушой А.А.,Мокану Т.Ив.,Каунова М.Э..Данная работа с родителями позволяет снизить риск развития компьютерной зависимости у детей.

Подробнее 2018-02-08

” Opera druțiană, un izvor nesecat de omenie, bunătate și credință” – eseu

S-au scurs nouă decenii de când pământul basarabean și-a adunat toate izvoarele creatoare, dând rodul unui talent neîntrecut în arta cuvântului plină de lirism, frumusețe și artistizm – Ion Druță, despre care s-a spus că este mai întâi de toate un mare poet, poet prin simțire și cugetare, prin viziunea asupra lumii și prin modul de interpretare artistică a realității, prin arta sugestiei, prin magia cuvântului frumos și desigur printr-o excepțională ritmicitate și muzicalitate a frazei. Dacă aș fi în locul Preșidintelui țării sau în fruntea Ministerului educației,culturii și cercetării al R.M., aș fi declarat 2018 anul marelui creator de capodoperă al secolului XX, Ion Druță, căci nu este numai un scriitor renumit, este și un mare iubitor de țară, de comorile ei spirituale, este mândria noastră națională. Ce păcat că acum la Apusul vieții sale este parcă uitat de toți, căci suntem obișnuiți ca numai după moartea unei personalități ea este apreciată, înălțată și venerată. Druță narează iscusit, frazele lui ajung drept la inimile noastre, lirismul său ne cucerește din prima pagină. Odată începută lectura operei înaintează ușor și ne produce placera contactului cu un univers psihologic original și captivant, căci opera lui se destinge printr-o nemărginită dragoste de țară și de oamenii ei cu destinile și tradițiile, obiceiurile fermăcătoare cu problemele lor mari și mici, grele și ușoare, prin sublimarea artistică a tot ce este demn, frumos și sacru în viața țăranului și a naturii. Cu o deosibită plăcre și atenție am citit povestirea-roman «Frunze de dor», nuvelele despre badea Cireș și mătușica din Nădușita, piesele «Păsările tinereții noastre», «Frumos și sfânt». M-au captivat prin descrierea întâmplărilor, dar mai ales a dragostei frumoase și deosibite care poate exista în viața unor tineri de la țară educați prin muncă și valori deosibite. Câtă poezie, dar și curațenie sufletească simțim în cea mai sfântă dragoste prin floarea de brândușă din buzunarul de la bluzița Rusandei! Nici un cuvânt concret, banal despre dragoste, asta o spun ochii, o spun inimile acestor doi tineri. Și atăt de mult se spune dincolo de text! Tot atâtea surse de poezie semnifică și munca lui Gheoghe Doinaru pe hectarele din Hârtoape, contactul cu natura, vorbă specifică adecvată pe de plin modului de a simți constituit de-a lungul anilor. Ion Druță se manifestă ca scriitor fidel adevărului psihologic al personajului, al realității istorice, când dezvăluie drama interioară a omului principial, care nu se desprte ușor de trecutul său – o dramă adâncă, duriroasă. Și când te gândești că pentru acest adevăr istoric autorul a avut mult de suferit din partea autorităților, care nu vroiau și nu puteau înțelege profunzimea caracterului și vieții omului descrise cu atâta maiestrie, putem râde și plânge în același timp. Eroii lui Druță pun veșnic pe cântar omenia și frumusețea lor morală care se află într-un conflict permanent cu neomenia și neadevărul. Nuvela ”Bătrânețe, haine grele” este o adevărată baladă în proză. Badea Cireș este o fire poetică, știe prețul umorului, este plin de voie bună, de demnitate. Toată viața sa i-a ajutat pe săteni cum au putut – cu zâmbetul, cu sfatul. Cele trei chipuri ale lui Badea Cireș formează un tot întreg – un om de omenie. Mi-a plăcut mult simbolul copacilor din grădina lui și, mai ales, cel al pădurețului care a rezistat iarna vânturilor puternice, înghețurilor, zăpezilor mari – la fel ca Badea Cireș. Simbolul este un procedeu artistic frecvent în opera lui Druță, căci este un artist înnăscut, este fire plină de expresii frumoase și idei profunde în veșminte artistice, idei care se dizolvă în eroi, în pânza artistică. Simbolice, originale sunt și aproape toate titlurile lucrărilor lui Druță: ”Povara bunătății noastre”, ”Păsările tinereții noastre”, ”Frunze de dor”, ”Bătrânețe, haine grele” și multe altele, care mai pot fi încluse în șirul de metafore deosibite. De unde vin izvoarele creației druțiene? E vorba de intuiția talentului, care pornește de la ideea de Frumos. Astfel au luat naștere nuvelele ”Sania”, ”Poveste de dragoste”, ”Dor de oameni”, drama ”Frumos și sfânt”, romanul ”Biserica albă”. Piesele lui Druță sunt adevărate drame cu aspecte moralizătoare, cu o adâncă polemică și ofensivă împotriva despiritualizării. Aflăm eroi puternici, ambițioși, responsabili cum sunt Pavel Rusu, matușa Ruța pe care îi unește dragostea de pământ, de sat, de oameni, de frumos și de păsări. Personajele lui sunt sensibili până la durere, de o individualitate rară și extremn de principiali în sensul că nu se lasă luați din primul vânt fără voia lor, oameni care prin firea lor adâncă corespund înțelepciunii populare. Un înțelept a spus ”Nu citiți cărțile bune... Fiindcă n-o să vă ajungă timp să le citiți pe cele foarte bune”. Eu cred că toate operele lui Druță sunt bune și merită să fie citite, fiind pline de sensibilitate, de forță de pătrundere în momentele și problemele critice ale vieții. Ele rămân ar fi un model de profesionalism și de perfecțiune artistică, care vor dăinui mereu în sufletele noastre grație caracterelor înconfundabele, frământărilor, lirismului, subiectelor diverse și, mai ales, al simbolurilor frecvente de la titluri până la descrieri acțiuni și idei.

2018-09-06